מקרקעין ומיסוי מקרקעין

משרדנו מתמחה במתן יעוץ וטיפול משולב, משפטי וארגוני בכל הקשור לנכסי דלא ניידי ופרויקטים בתחום המקרקעין, לרבות:

 • תכנון מס בקניית ומכירת נכסים.
 • מתן חוות דעת משפטיות בכתב בכל דיני המס: מס שבח, מס מכירה, מס רכישה, מס הכנסה, מע"מ והיטל השבחה.
 • ניסוח חוזי רכישה ומכירה.
 • טיפול משפטי מקיף ומלא בעסקאות מקרקעין, בחינת ושינוי תביעות, היתרי בניה וארנונה, דיווח לרשויות המס והגשת השגות ועררים.
 • רישום זכויות מקרקעין ומשכנתאות.
 • עריכת מכרזי מכירה.
 • ניהול נכסים בארץ ובחו"ל.
 • הכנת הצהרות ושומות עצמיות בעסקאות נדל"ן וייצוג בפני משרד מיסוי מקרקעין.
 • ליטיגציה בתחום המקרקעין וזכויות במקרקעין, לרבות ייצוג בפני ועדות ערר שליד בתי המשפט המחוזיים.
 • כתיבת השגות בגין שומות וייצוג בהליכי השגה.
 • עריכת הסכמי קומבינציה, הסכמי בניה, הסכמי חכירה ושכירות, הסכמי שיתוף.
 • רישום ותיקון רישום בתים משותפים, פירוק שיתוף.
 • בקשות והתנגדויות לבקשות בענייני תכנון ובניה, התנגדויות להפקעות, ותביעות פיצויים בגין הפקעות.
TOP