תכנון ובנייה

תיאור פעילות – תחום התכנון והבניה
ליווי פרויקטים מול מוסדות התכנון
משרדנו מלווה פרויקטים בתחום התכנון והבניה, בכל שלבי התכנון והרישוי, החל בייעוץ משפטי הקשור להכנת תכנית בניין עיר, לרבות קשר ושיתוף פעולה עם כלל היועצים הרלוונטיים, וכן, בשלבי הקידום של בקשות להיתרי בנייה, לרבות ייצוג בהתנגדויות בפני ועדות מקומיות או מרחביות, ייצוג בהליכי ערר בפני וועדות הערר המחוזיות, במידת הצורך, וכן ייצוג בעתירות מנהליות ובערעורים לבית המשפט העליון.
בתחום זה קיים ומתבקש שיתוף פעולה עם מחלקות המשרד האחרות, המחלקה המסחרית ומחלקת המקרקעין, הכל צורך ליווי שלם ובראייה כוללת של כל פרויקט ופרויקט, לרבות פרויקטים מורכבים, בהם ישנם גם אספקטים של חוזים קבלניים/חוזי מכר, המשלב גם נושאים תכנוניים מורכבים, כדוגמת תמ"א 38 (ראה הרחבה להלן).

ייעוץ ליווי וייצוג מול מוסדות התכנון: ועדה מקומית, ועדות מחוזיות וועדות ערר
תחום התכנון ובנייה הנו תחום משפטי הדורש היכרות וידע מתחומים מגוונים ושונים, לרבות בהיבטים של תנועה, איכות סביבה ועוד, כמו גם ניסיון רב, בשל המגוון הרחב של הגופים המעורבים בתהליכים והעוסקים בו.
משרדנו מתמחה בייצוג אנשים פרטיים, חברות וגופים אל מול מוסדות התכנון השונים על דרגותיהם השונות, במגוון רחב של נושאים; הן בהליכים העוסקים בהליכי תכנון – בייצוג בהליכי התנגדויות לתכניות מתאר מקומיות ומחוזיות, מול הוועדות המקומיות והמחוזיות לתכנון ובנייה.
כמו כן, מתמחה משרדנו בייצוג בפני מוסדות התכנון בהליכי רישוי – בקשות להיתרי בנייה ולשימושים חורגים. למשרדנו ידע נרחב וניסיון בטיפול בתחום רישוי הבנייה ומספק ייעוץ וניתוח משפטי, אל מול תכניות בניין העיר החלות במקרקעין הרלוונטיים, וכן ביחס לחוק התכנון והבניה על תקנותיו. המשרד מייצג הן מבקשי היתר, והן מתנגדים להיתרים, והכל תוך מקצועיות רבה תוך השקפה רחבה על הסכסוך וההליכים בכללותם.

פיצויים, היטלי השבחה והפקעות
חוק התכנון והבנייה מקנה זכות, בנסיבות ובתנאים מסוימים, לקבל פיצוי בעקבות נזק שנגרם לו כתוצאה מכניסתה לתוקף של תכנית בניין עיר – פיצוי על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. מאידך, חוק התכנון והבניה קובע חובת תשלום היטל ההשבחה, במקרה בו עולה ערכם של מקרקעין עקב תכנית שאושרה (ובמקרים אחרים, הנקובים בחוק). גובה היטל ההשבחה הינו מחצית מגובה ההשבחה.
משרדנו עוסק ומתמחה בייצוג בהליכים הקשורים הן לפיצויים על פי סעיף 197, והן להיטלי השבחה, זאת בפני וועדות מקומיות, ועדות הערר המחוזיות לפיצויים והיטלי השבחה וכן בפני בתי המשפט.
כמו כן, עוסק משרדנו בייצוג בתיקים הקשורים בהפקעות מקרקעין, על כל הנדרש במסגרת תיקים אלה, המשלבים תחומי משפטי נוספים, כמו דיני המקרקעין והמשפט המנהלי הכללי.

הליכי התחדשות עירונית, תמ"א 38/1, תמ"א 38/2, פינוי-בינוי ועוד
המשרד מתמחה בליווי משפטי של התחדשות עירונית, תמ"א 38, פרויקטים של פינוי-בינוי, שינויי יעוד ותחומים משיקים, בכל אחד מן השלבים הרלוונטיים, תוך שימוש בידע הרב שנצבר ובניסיון וביידע המקצועי הרחב הקיים בתחום זה. בהליכי ההתחדשות העירונית, על וגוניהם השונים, מייצג המשרד יזמים וקבלנים, כמו גם דיירים ומספק את מגוון השירותים הנרחב ביותר הנדרש במסגרת הליכים אלה.
המשרד ליווה ומלווה משפטית פרויקטים שונים, ברמות מורכבות ומעורבות שונות, במקומות שונים בארץ, הן באזור המרכז והן מחוצה לו. המשרד מעניק יריעת ליווי משפטי בכל שלבי ההתהוות של כל פרויקט ופרויקט, תוך התאמת הטיפול לנסיבות כל פרויקט.
לאורך פרויקט לביצוע עבודות ע"פ תמ"א 38/ פינוי בינוי מעניק המשרד לבעלי הדירות/ ליזם טיפול משפטי מקיף מתחילתו של הפרויקט ועד לתיקון/רישום צו הבית המשותף כמפורט להלן :
– ניהול משא ומתן משפטי בין דיירי הבניין לבין הגורם המבצע, להבטחת זכויות הדירים, הכנת מסגרת לוח הזמנים לביצוע הפרויקט.
– הכנת חוזי התקשרות עם כל אדם ו/או גורם רלוונטי לפרויקט, הקפדה על נוסח שיבטיח את מלוא הפטורים והזכויות הן של בעלי הדיירים והן של היזם המבצע.
– ייצוג משפטי אל או מול ו/או כנגד מי מהגורמים הנ"ל בכל שלב שהוא, בפני כל מוסד תכנון ו/או ערכאה שיפוטית ו/או בהליכי גישור ו/או בהליכי בוררות.
– טיפול בכל הליך הקשור למיסוי – כגון מס שבח, מס רכישה, מ.ע.מ, מס הכנסה, היטלי השבחה לרבות לצורך קבלת כל פטור ו/או הפחתה ו/או הקלה ו/או הטבה, אשר ניתן לקבל על פי כל דין.
– טיפול משפטי וכן טיפול מנהלי בפני רשות המס, רשות התכנון, לשכות המקרקעין ומנהל מקרקעי ישראל.
– טיפול משפטי לביצוע רישומים בצו בתים משותפים כולל תיקון רישום צו בתים משותפים, וכולל הכנת תקנונים חדשים לבניינים.
– תיקון והשלמת רישום הבעלויות בבניין בלשכת רישום המקרקעין על שם הבעלים.
ייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים פליליים בעבירות תכנון בניה (כמו גם בעבירות רישוי עסקים ואיכות סביבה)
למשרד בקיאות גם בפן הפלילי של דיני התכנון והבניה, במסגרת זו מייצג המשרד ומלווה לקוחות, מכל הסוגים, בשלבי החקירה, טרם הגשת כתב האישום וכן בטיפול בצווים מנהליים שבסמכות מוסדות התכנון להוציא בשלב זה.
הניסיון הרב הצבור במשרד משמש את המשרד בייצוג וניהול הליכים הפליליים בעבירות התכנון והבניה המוגשים לבית משפט לעניינים מקומיים, שם נדונות גם בקשות לביצוע צווי הריסה (הן מנהליים והן שיפוטיים); בתוך כך, למשרד ידע וניסיון רב בטיפול ובייצוג בבקשות לעיכוב ביצוע צווי הריסה והנו ערוך לטיפול מיידי הנדרש עקב הוצאת צווים אלה. במסגרת זו, מופיע ומייצג המשרד בכל בתי המשפט, החל, כאמור, בבית המשפט לעניינים מקומיים וכלה בייצוג בבית המשפט העליון.
רישוי עסקים – ייעוץ בכל שלבי הרישוי וכן בבתי המשפט
המשרד מתמחה בהענקת ליווי מלא בתחום רישוי העסקים, לרבות ליווי הכנת בקשות להוצאת רישיון עסק/היתר זמני, תוך סיוע ושיתוף פעולה עם אנשי המקצוע הנדרשים לצורך כך; כמו גם, תוך ייצוג וליווי צמוד בתהליכים הנדרשים מול הגורמים המאשרים ברשויות המקומיות.
למשרדנו בקיאות ברזי המשפט המנהלי מחד וניסיון רב בניהול תיקים פליליים, בבית משפט לעניינים מקומיים, מאידך, בהם נדונים צווי הפסקה עיסוק (הן מנהליים והן שיפוטיים), בקשות לעיכוב ביצוע, כתבי אישום וכו', וכן ערעורים בבית משפט המחוזי על פסקי הדין וההחלטות הנ"ל. כל אלה, מסייעים להשגת תוצאות טובות יותר עבור לקוחות המשרד .

TOP