חברות, שותפויות ועמותות

משרדנו  מתמחה בהקמת חברות, שותפויות, עמותות ועסקים חדשים ליווי צמוד בהליכי תכנון והקמה של עסקים וחברות:

  • ניסוח חוזה מייסדים.
  • הגדרת מטרות עסקיות.
  • ניסוח תקנון.
  • יעוץ וסיוע בתהליך גיוס הון.
  • עבודה מול רשם החברות, רשם העמותות, רשם השותפויות וכל מרשם רשמי אחר.
  • הכנת חוזים להעסקת עובדים, הסכמי סודיות, הסכמי אי תחרות, ניסוח חוזים עם משקיעים, בעלי זכויות, לקוחות, ספקים, זכיינים ונותני שירותים.
TOP